Sprzątanie świata 2010
Dodane przez administrator dnia 29 wrzesień 2010 18:50
Sprzątanie świata to międzynarodowa kampania odbywająca się na całym świecie w każdy trzeci weekend września. Głównym celem akcji, która w tym roku przeprowadzana była w naszej szkole 17 września pod hasłem: „Chrońmy bioróżnorodność-segregujmy odpady” jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców miast i wiosek poprzez posprzątanie okolicznych terenów i zwrócenie uwagi na powstawanie coraz większej liczby nielegalnych wysypisk śmieci.

Pomysł na sprzątanie Ziemi narodził się w 1989 roku w Australii, kiedy to około 40 tys. mieszkańców Sydney zbierało śmieci na terenie portu. W Polsce akcja odbywa się już po raz 17. Mimo, iż skierowana jest ona do wszystkich mieszkańców miast i wsi, to najchętniej uczestniczą w niej przedszkolaki, uczniowie szkół oraz harcerze, którzy już od najmłodszych lat uczą się postaw proekologicznych i uświadamiają sobie przy okazji sprzątania, że lepiej wyrzucać pojedyncze śmieci do kosza, niż później sprzątać ich całe mnóstwo. Na zdjęciu uczniowie naszej szkoły uczestniczący w tej wspaniałomyślnej akcji.